ayvu_maraney_62x32

GUARANI   RAITY
ÑE’ÊPOTY - POESIA (47)

guarani_raity_62x32

TYSÝI
GUASU

 

ÑE'Ê RAPE  (Gustavo Adolfo Riart) 1997, 122 pgs

Ñepurumby  Introducción................................................7
Guarani ñe'êrape Achegety rehegua. Ñe'êvore puvéva......14
Pundae mokoî ha mbombyky puteî   Mbyta rehegua.......15
Ñe'ê chauka  Ñe'êpy rehegua  Tera rehegua ..............16-17
Tera nonde Terakovia  Tera apy.................................19-20
Ñe'êteve Ñe'êteve ambue katu  Ñe'ê roky...................22-24
Ñe'êteve hekópe ￿va  Ñe'êteve laja oîva  Joahuha.......29-34
Ñe'êpy poranguerarekóva  Ñe'ê joja Ñe'êpa mborysyi..35-36
Ñe'êpy mbojoapy  Mobjoapyre laja Techauka
Ñe'êepy japo...........................................................37-38
Ñe'êpy puahu aty Guarani ñe'êpy karai ñe'êgui ouva...41-47
Mbaiko yma ñe mbohere .............................................49
Versión castellana de los neologismos guaraníes...........59
Referencias Bibliográficas
Ku'a apýva

Una carta en guaraní al Rey........................................59-65
Pet￿ Roky - Rosicrán Ha Che Valle-Rosicrán...............71-79
De Darío Gómez Serrato De Emiliano R. Fernández......85-86
De Manuel Ortiz Guerrero - Paraguai  Panambi Vera.....88-90
Ñe pore'în (Ne pore'￿) Ysapy resa mimi  Yukerimi.........91-94
Ñe rendape aju (Ne rendape aju) Ibaga jhovi (Yvaga hovy).96-7
Poranguereco Ara Ta alaba mi che amape Cunu'u Sîrî..99-103
De Emiliano R. Fernández:  Ajhava che china..................105
De Félix Fernández: Reservista purajhéi..........................108
De Mauricio Cardozo Ocampo: Che morena mi 
Chococue kera yvoty..............................................110-112
De L. Barrios: Caminante Triste.....................................113
De Teodoro S. Mongelós: Jha mboraijú...........................115
De Víctor Montorfano: Tetâgua sapukai  Ku'a apýra...117-119

 

TA'ANGA

 

 

GUARANI

ÑE'ÊNDY

< ÓGA

PYAHU

TYSÝI

$JOGUA$

PORANDU

HEKAHA

Aopo’i    Arandupy    Artesanía    Avarekokuaa   Ava’atykuaa    Auf Deutsch   Cháko Ñorairô    Estampillas    Im Português    In English    Kuatiañe’ê’i
 Mombe’ugua’u    Mombe’upy  
Mombe’ugua’u    Mombe’urâ    Moñe’êrâ Guaraníme    Mymbakuéra    Ñe’êpoty   Ñe’êkôikuaa    Ñe’êryru    Ñe’êtekuaa
Ñoha’ânga    Ñorairô Guasu    Opáichagua    Purahéi    Reducciones    Ta’angaryrýi    Tekohasapyre    Tembiasakue    Tendarerakuaa   Te’yikuaa
Tuja/Jeiporupyre    Tupârehegua   Yvyra - Ñana


TEKAHA

www.guarani-raity.com.py

 

Búsqueda personalizada

  web

 

Búsqueda personalizada


 

GUARANI RAITY
 Pumbury Isâva: (00595-21) 227 234,  Pumbyry Popegua: (00595) 982 100 959
CORREO GUARANI RAITY.COM.PY
  -  www.guarani-raity.com.py
Juliana Insfrán (Ex Las Perlas) 3562 c/Rafael Franco, Asunción, Paraguay

GUARANI
MULTIMEDIA

YTY
BASURA

DEPORTES
SPORTS

APRENDA
GUARANI

PARACANOPY2

ayvu-maraney_web_doble

TAEKWONDO11

ÑE’Ê

 GUARANI AYVU
Terminología

GUARANIRAITY_DOBLEWEB_gif

taangaryryi_video_Ok


2018

 

 

TENONDE
INICIO
HOME

GUARANI MULTIMEDIA_LECCIONES_DE_GUARANI_120x120

 

GUARANI MULTIMEDIA_APRENDER_GUARANI_120x120
Guaraní Multimedia